1. Gràfics estadístics

    • Funció dels gràfics
    • Gràfics de punts
    • Diagrames de barres i sectors
Grup Enciclopèdia Catalana www.text-lagalera.cat Crèdits