1. Aprendre a mirar

    • La percepció
    • Influència cultural en la percepció
    • Influència sensorial en la percepció
Grup Enciclopèdia Catalana www.text-lagalera.cat Crèdits